Kongsvegen borettslag

Hovedside Kontakt Bomiljø Kongla Nyttig Vedtekter Kart Generelt

Informasjon vedrørende garasjeprosjektet.

generalforsamlingen i 2013 ble det gitt klarsignal for en prosjektering og kostnadsundersøkelse over bygging av nye garasjer. Det ble i den forbindelse etablert en garasjegruppe, som sammen med styret, ingeniører fra Tobb og arkitektfirma, kom fram til et forslag som ble lagt fram for avstemning på ekstraordinær generalforsamling.

Der ble det vedtatt å bygge 115 nye garasjer istedet for de gamle. Det vil bli en garasje til hver boenhet, samt en felles garasje for hvert tun. Det vil også bli etablert nye parkeringsplasser med strømuttak.

Ensidig garasje layout.   Skisse garasje.   Situasjonsplan.

Det vil bli etablert nedgravd avfallsanlegg i hvert tun og hele parkeringsarealet vil bli reasfaltert.

       Forbud mot lading av elbiler på vanlige strøm og motorvarmer-uttak.

       Overlevering av nøkler nedre felt.

     Forventet ferdigstilt dato/ overlevering av nøkler midtre felt.

     Fremdrift.

     Kart over midlertidige parkeringplasser.

     Brev fra styret vedrørende riving av garasjer på midtre og alternativ parkering.

     Brev fraTobb vedrørende riving av garasjer og informasjon om tilbakebetaling av innskudd.Her vil det bli lagt ut diverse informasjon om  det som har med garasjeprosjektet å gjøre. Parkering, framdrift etc. Den siste infoen ligger øverst.