Kongsvegen borettslag

Hovedside Kontakt Bomiljø Kongla Nyttig Vedtekter Kart Generelt

Protokoller fra generalforsamlinger.


Protokoll ordinær generalforsamling 07.05.2018.


Innkalling til ordinær generalforsamling 07.05.2018.


Protokoll ekstraordinær generalforsamling 19.09.2017.


Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 19.09.2017.


Tillegg til protokoll ordinær generalforsamling 11.05.2017.


Protokoll ordinær generalforsamling 11.05.2017.


Innkalling til ordinær generalforsamling 11.05.2017.


Protokoll ordinær generalforsamling 02.05.2016.


Innkalling til ordinær generalforsamling 03.05.2016.


Protokoll ordinær generalforsamling 05.05.2015.


Innkalling til ordinær generalforsamling 05.05.2015.


Protokoll ordinær generalforsamling 28.04.2014.


Innkalling til ordinær generalforsamling 28.04.2014.


Protokoll ekstraordinær generalforsamling 01.04.2014.


Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 01.04.2014.


Protokoll ordinær generalforsamling 14.05.2013.


Innkalling til ordinær generalforsamling 14.05.2013.


Protokoll ordinær generalforsamling 30.05.2012.


Innkalling til ordinær generalforsamling 30.05.2012.


Protokoll ekstraordinær generalforsamling 18.04.2012.


Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 18.04.2012.


Protokoll ordinær generalforsamling 03.05.2011.


Innkalling til ordinær generalforsamling 03.05.2011.


Protokoll ordinær generalforsamling 10.05.2010.


Innkalling til ordinær generalforsamling 10.05.2010.


Protokoll ekstraordinær generalforsamling 25.08.2009.


Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 25.08.2009..


Protokoll ordinær generalforsamling 07.05.2009.


Innkalling til ordinær generalforsamling 07.05.2009.