Kongsvegen borettslag

Hovedside Kontakt Bomiljø Kongla Nyttig Vedtekter Kart Generelt

LÅN 1.


47 - Kongsvegen Borettslag           

Nedbetalingsplan          

 14605630 - Den Norske Stats Husbank          

            

 Lånetype:  ANNUITET STANDARD FAST TERMIN         

 Siste renteendring:  01.01.2015 - 2,287%. Rente fra 01.05.2015 er 2,089%         

 Beløp på obligasjon:  3 120 000,00         

 Restgjeld 01.05.2015:  1 755 846,00         

 Antall terminer pr. år:  2         

 Siste termin:  01.01.2025         


LÅN 2


 47 - Kongsvegen Borettslag           

Nedbetalingsplan           

 00014605630 - Den Norske Stats Husbank          

            

 Lånetype:  ANNUITET 360 RENTEDAGER         

 Siste renteendring:  01.01.2009 - 4,70%         

 Beløp på obligasjon:  14 250 000,00         

 Restgjeld 01.05.2015:  9 853 736,00         

 Antall terminer pr. år:  2         

 Siste termin:  01.01.2028         

 Gjeldene lånebetingelser:  Fastrente til 01.01.2019  


LÅN 3

47 - Kongsvegen Borettslag           

Nedbetalingsplan           

 12128383385 - DnB Bank ASA          

            

 Lånetype:  ANNUITET STANDARD FAST TERMIN         

 Siste renteendring:  14.08.2014 - 2,60%         

 Beløp på obligasjon:  16 500 000,00         

 Restgjeld 01.05.2015:  16 374 177,12         

 Antall terminer pr. år:  4         

 Siste termin:  01.04.2044         

 Formål med lån:  Nye garasjer         

 Gjeldene lånebetingelser:  Flytende rente