Kongsvegen borettslag

Hovedside Kontakt Bomiljø Kongla Nyttig Vedtekter Kart Generelt

Regler/rettigheter


Et borettslag eies i fellesskap av dem som bor der. Alle har anledning til å påvirke forholdene i borettslaget. Du har mange fordeler og rettigheter som ofte mangler i andre boformer. Etter eget initiativ kan du være med å bestemme hva penger skal brukes til og hva som skal prioriteres. Generalforsamlingen kan gjerne gi styret instrukser for lagets drift.

Hovedregelen er at borettslaget i fellesskap bestemmer alt utvendig, dvs. om fellesarealer, bygninger og tomt, mens den enkelte beboer/andelseier selv bestemmer over alt innvendig i sin egen bolig.

Dette betyr at den enkelte andelseier kan pusse opp og bygge om innvendig så lenge det ikke berører «fellesområdet» i borettslaget.

Hva som er fellesområdet til borettslaget innebærer imidlertid en del gråsoner som en må være obs på. Dette gjelder f. eks. rørsystem, elektrisk anlegg, bærevegger etc. Det vil derfor uansett være lurt å kontakte styret før en går i gang med store innvendige arbeider.