Kongsvegen borettslag

Hovedside Kontakt Bomiljø Kongla Nyttig Vedtekter Kart Generelt

Varmepumper.

Generalforsamlingen 22.05.2008. valgte å stemme for et totalforbud mot oppsetting av varmepumper.
Dette med begrunnelse i at støy og fasadeendringer vil være et problem for de naboer som blir berørt.


Det ble påpekt at det foreløpig ikke er produsert varmepumper som kan kalles stille når det gjelder den delen som er montert utvendig. Slik bygningsmassen er vil ingen varmepumper kunne monteres uten å stå i nærheten av nærmeste nabos uteplass eller soverom.


Forbudet ble vedtatt med 33 mot 1 stemme.


Det ble på nytt fremmet forslag om å gjøre det lovlig å montere varmepumper på generalforsamlingen 30.05.2012.

Forslaget ble nedstemt.


Det ble på nytt fremmet forslag om å gjøre det lovlig å montere varmepumper på generalforsamlingen 11.05.2017.

Forslaget ble nedstemt.