Kongsvegen borettslag

Hovedside Kontakt Bomiljø Kongla Nyttig Vedtekter Kart Generelt

Avtale om digital-tv med NTE bredbånd.


I forbindelse med tilbud fra NTE bredbånd på digital-tv med HD-PVR dekoder fra Altibox ,ble det avholdt et orienteringsmøte der mulighetene med Altibox og bredbånd via fiber ble belyst. Av de beboerne som møtte opp var det nesten enstemmig ønske om overgang til NTE bredbånd og Altibox.


På bakgrunn av dette har styret på vegne av borettslaget inngått en avtale med NTE om levering av digital-tv. Avtaleperioden vil i første omgang være på 5 år løpende fra 16 november 2010.


Avtalen innebærer et Digital-TV abonnement med digital HD-PVR dekoder med opptaksmulighet, og en grunnpakke på 41 kanaler og diverse lokalkanaler. I tillegg får hver husstand en HD-dekoder uten tillegg i pris, slik at de som har en ekstra TV i kjellerstuen etc. kan benytte den på samme måte som før.


Dekoderne er NTE bredbånd sin eiendom og følger med hver leilighet til avtalen sies opp eller opphører på annen måte.
Ønsker noen å anskaffe enda en ekstra dekoder må denne kjøpes/leies av NTE bredbånd som privatkunde, da den kollektive avtalen bare gjelder 1 HD-PVR dekoder og 1 HD-dekoder i tillegg.


Alle hustander i Kongsvegen borettslag har nå mulighet til å få internett bredbånd via fibernettet. Da over 60% av beboerne har valgt å bestille bredbånd via fiber har vi fått 10/10 Mbit/s linje til samme pris som 2/2 Mbit/s.

Den blir stadig oppgradert. Pr. 01.10.2017 er hastigheten 50/50 Mbit/s.


Senere har Kongsvegen også tegnet avtale om levering av internett til alle boenhetene.

Både digital-tv og internett dekkes nå av felleskostnadene og faktureres til Kongsvegen BL.


Alle som opplever problemer oppfordres til å ta kontakt med NTE`s kundeservice på telefon 07400, eller gå inn på
www.nte.no og fyll ut kontaktskjema på kundeservicesidene deres. Gjør dette hver gang feil oppstår og ikke gi opp før feilen er rettet. Dette er tjenester vi betaler for. Skulle feilen ikke bli rettet selv etter gjentatte henvendelser, kan styret kontaktes.