Kongsvegen borettslag

Hovedside Kontakt Bomiljø Kongla Nyttig Vedtekter Kart Generelt

Borettslaget har gjennomgått omfattende rehabilitering i 1995 - 1997.


Utskifting av vinduer og balkongdører ble utført i 2002.
Utskifting av varmtvannsbeholdere og hovedstoppekraner ble utført i 2003.


Piperehabilitering av de gamle leka-pipene er nå foretatt på alle boenhetene. Arbeidet ble sluttført høsten 2007.


Utvendig maling av alle boenhetene med boder, er utført sommeren 2008.


Utskifting av sikringer og montering av jordfeilbrytere er utført våren 2009.


I løpet av sommeren 2009 ble det bygd ballbinge på den gamle fotballplassen til Kongsvegen borettslag.


Borettslaget har avtale med NTE bredbånd om levering av digital-tv og internett via fiber. Dette dekkes via felleskostnadene.Borettslaget ligger sør i Trondheim på Huseby, og er omkranset av store friarealer med turløyper og stier i populært utfartsterreng.


Borettslaget er tilsluttet Trondheim og omegn Boligbyggelag
Bebyggelsen består av rekkehus.


Det er kort vei til Heimdal sentrum, City Syd, skianlegget i Granåsen, Husebyhallen og Husebybadet.


Det er godt utbygd for kollektivtransport i området, og hyppige bussavganger til Trondheim sentrum.


Første innflytting skjedde 31.01.1975
Antall boenheter: 112
Husebyvegen. 38-70

Kontaktinformasjon

Generell informasjon

Diverse


Borettslaget :
Kongsvegen borettslag
c/o Trondheim og Omegn BBL Krambugata 1, 7011 Trondheim

Orgnr. NO 948 728 249Email:

styret.kongsvegen@gmail.comKontaktinformasjon


Bomiljøgruppa på Facebook.


Styreleder:  Tone Wahl Eidem

Mobil: 93891602


Styret: Består av


Ordensregler for Kongsvegen Borettslag
Les mer.Hva er et borettslag.
Les merRegler og rettigheter.
Les merLån og nedbetalingsplan.
Les merProtokoll generalforsamling.
Les merParabol:
Der er forbud mot montering av parabol i Kongsvegen borettslag.


Digital-TV:
Kongsvegen Borettslag har avtale med NTE bredbånd om levering av digital-tv og internett via fiber. Dette dekkes via felleskostnadene.
Les mer


Varmepumper:
Det er forbud mot montering av varmepumper i Kongsvegen Borettslag.
Les mer


Lading av elbil:
Det er kun lovlig å lade elbiler på godkjente ladekontakter i garasje. For nyetablering av ladeuttak må styret kontaktes.

Det er forbud mot lading av elbiler på vanlige strøm og motorvarmer-uttak. Se skriv fra TOBB.På generalforsamlingen i 2013 ble det gitt klarsignal for en prosjektering og kostnadsundersøkelse over bygging av nye garasjer. Det ble i den forbindelse etablert en garasjegruppe, som sammen med styret, ingeniører fra Tobb og arkitektfirma, kom fram til et forslag som ble lagt fram for avstemming på ekstraordinær generalforsamling.

Der ble det vedtatt å bygge 115 nye garasjer i stedet for de gamle. Det ble i løpet av sommeren og høsten 2014 bygget en garasje til hver boenhet, samt en felles garasje for hvert tun. Det ble også etablert nye parkeringsplasser med strømuttak.

Det ble etablert nedgravd avfallsanlegg i hvert tun og hele parkeringsarealet ble reasfaltert.

Det er mulighet for å få etablert uttak for elbillading i alle garasjene. Ved ønske om dette ta kontakt med styret. Det er forbud mot lading av elbiler på vanlige strøm og motorvarmer-uttak. Se skriv fra TOBB.

Se også garasjeprosjekt.


Om borettslaget